Bewoners info

INFOBLAD VOOR DE BEWONERS VAN DE BOSVAARTFLAT

In 1983 werd begonnen met de bouw van de wijk Overbos. Onze flat was één van de eerstegebouwen die er kwam.

Door de jaren heen zijn er in de flat nogal ingrijpende veranderingen
tot stand gekomen.

De open ingangen werden gesloten, de intercom kwam. In 1998 is er een lift geplaatst en tot slot werd besloten de flat voor 55-plussers te bestemmen.

Deuren gaan nu automatisch open. De galerijen zijn opgehoogd, wat prettig is voor mensen met een rollator en er kwam een ruimte waar scootmobielen kunnen worden opgeladen. Met een feestje is dit
gevierd in 2006.

Bewonerscommissie

De Bosvaartflat heeft een bewonerscommissie.deze is in 1991 opgericht door Dhr. Ton Hoogenes.

De bewonerscommissie heeft contacten met de VHH (Vereniging van Huurders Haarlemmermeer), Senioren platform, Ymere en met de huismeester. De commissie komt ongeveer 5 x per jaar bij elkaar

Éénmaal in de vijf a zes weken organiseren we een koffie/thee ochtend, waar alle bewoners aan deel kunnen nemen.

Het is fijn om onderling contact te hebben.

Nieuwe bewoners worden begroet met een bloemetje en is
iemand ernstig ziek dan wordt ook aan deze persoon gedacht ( als we het weten).

Het is fijn als de bewoners meedenken hoe het woongenot kan worden vergroot. Dus als u ideeën heeft, geef het even door aan iemand van de bewonerscommissie.

In geval van burenconflicten, probeer er dan eerst samen uit te komen. Men kan ook naar het spreekuur van de huismeester gaan om het hem voor te leggen. Hij heeft dagelijks spreekuur van tien tot half elf.  Lukt het niet om er uit te komen, dan kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Dit zijn mensen die zijn opgeleid om partijen te horen en samen proberen tot een oplossing te komen.

Zijn er ernstige zaken schakel dan Ymere en de politie in. Doe dit per e-mail of schriftelijk.

 

Een aantal vriendelijke verzoeken:

- Zet geen fietsen of brommers voor de scootmobielruimte en de brievenbussen. Houdt ook de stoep vrij van obstakels.

- Plaats in de scootmobielruimte uitsluitend scootmobiels. Dus geen elekrische fietsen ed.

- Er mogen geen fietsen ed. op de galerij staan op verzoek van de brandweer.

- Let er bij het uitlaten van uw hond op dat hij zijn behoefte niet doet op de stoep. Ruim het zelf op.

- Let erop dat uw huisdier niet zijn/haar behoefte doet op gallerij, trap, lift ed. Ruim het aub op indien het toch gebeurt. 

- Als de knop van de intercom ingedrukt staat in een woning, blijft de voordeur beneden constant open staan! Controleer regelmatig!

- Hebt u grofvuil, regel een datum met Meerlanden. Plaats uw vuil op de dag van de afspraak.

- Gooi geen brood vanaf uw balkon in het water. Broodresten trekken ongedierte aan.