Taken van de huismeester.

 

 We hebben een nieuwe huismeester!

 Adri van Zijl

 Overbos, Floriande (pleinen en eilanden)

 Telefoon: 065323789 (tijdens kantooruren)

 a.vanzijl@ymere.nl

 De huismeester ziet toe op  het schoon, heel en veilig houden van woongebouwen en woonomgeving

 

 Dit houdt oa. in:

Toezicht houden op het schoonmaken door bedrijven.
Houden van spreekuur, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur.

Uitvoeren van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden van woongebouwen.
Bestrijden van onveiligheid.
Bewoners vriendelijk aanspreken op hun woongedrag.
Voorlichting geven en contacten leggen met Ymere.
Bewoners verwijzen naar andere hulp- en dienstverlenende instellingen.
In noodsituaties hulp inschakelen.
Contacten onderhouden met bewonerscommissies, wijkagent, buurtbeheer enz.
Zorgdragen voor snelle herstelwerkzaamheden bij vandalisme.
Signaleren en melden van problemen.
Bewoners stimuleren zelf actief te worden in het veilig en leefbaar houden van de buurt.
Bevorderen van de verhuurbaarheid van de woningen.
Samen met collega's zorgen voor een plezierig woonmilieu.
Kwaliteit van de dienstverlening in relatie met de servicekosten bewaken.