Bewoners commissie

 


 


 

Uit wie bestaat de bewonerscommissie?

De Bewonerscommissie bestaat uit bewoners van de bosvaartflat (nr. 315 t/m 427)

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende personen

Voorzitter: Gert-Jan Dam.

Secretariaat: Ada van Haaster

Penningmeester: Cor van Waard

Notuliste: Mevr. Ans Buenting-Veldkamp

Toezichthouder: Dhr. Willem Kamphuis.

Lid: Dhr. Leo Gosman.

Lid: Dhr. Cor van Waard

Lid: Mevr. Truus van Waard